Inwentaryzacja budowlana

Stanowi I etap projektu lub jest niezależna.

Jest to inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego oraz pomiary na miejscu inwestycji z zaznaczeniem kominów, przyłączy wod-kan …

Projekt funkcjonalny aranżacji
lub metamorfoza wnętrza

II etap projektu (poprzedzony etapem I).

Zaczyna się szczegółowym wywiadem z inwestorem, w celu poznania jego oczekiwań i preferencji. Podczas projektowania analizowane są: …

Projekt podstawowy aranżacji wnętrz

II etap projektu (poprzedzony etapami I i II).

Określenie kolorystyki i materiałów wykończeniowych zaakceptowanego przez inwestora układu funkcjonalnego (na podstawie ostatecznego …

Projekt wykonawczy

IV etap projektu (poprzedzony etapami I, II i III).

Rysunki 2D (monochromatyczne, zwymiarowane) wykonane w celu przedstawienia wykonawcom. Na ich podstawie wykonawcy realizują …

Projekt mebla

Stanowi V etap projektu lub jest niezależny.

Szczegółowe projekty wybranych stałych elementów tworzących wnętrze: rysunki monochromatyczne 2D wybranych mebli lub zabudowy …

Projekt podstawowy elewacji

Stanowi II lub III etap projektu (poprzedzony etapem I).

Dla wybranej przez inwestora wersji kolorystycznej podaje się kolory farb elewacyjnych oraz materiały użyte na elewacji (rodzaj drewna lub okładziny) …

Projekt wykonawczy elewacji

IV etap projektu (poprzedzony etapami I, II i/lub III).

Rysunki 2D elewacji (monochromatyczne, zwymiarowane) wykonane w celu przedstawienia wykonawcom. Na ich podstawie wykonawcy …

Projekt  funkcjonalny otoczenia

składa się z dwóch etapów

I etap to inwentaryzacja wybranego otoczenia (część działki lub w całości) oraz projekt nowego otoczenia na podstawie inwentaryzacji i wywiadu z inwestorem …

Projekt koncepcyjny domu

 

Obejmuje projekty: aranżacji wnętrz jak i elewacji oraz otoczenia (część działki lub w całości). Etapy jak przy w/w projektach, kolejność do …

 

Etapy projektowania

I etap
inwentaryzacja budowlana;
II etap
projekt funkcjonalny wnętrz lub otoczenia i metamorfozy wnętrz (rzuty funkcjonalne w skali 1:50
lub mniejszej) oraz projektu elewacji (widoki elewacji w skali 1:50 lub mniejszej) w formie rysunków 2D;
III etap
projekty podstawowe aranżacji wnętrz lub elewacji (sprecyzowanie projektu na podstawie modelu 3D komputerowego – tzw. wizualizacji – po 2-3 ujęcia na pomieszczenie).
IV etap
projekt wykonawczy aranżacji wnętrz, a dokładnie rysunki wykonawcze 2D w skali 1:50 lub 1:25 (rzuty pomieszczeń lub widoki ścian z zaznaczonym rodzajem wykończenia, wrysowanymi ewentualnymi podziałami, rozmieszczeniem przyłączy instalacyjnych i punktów elektrycznych, proporcji szczegółów elewacyjnych, zestawienia materiałów wykończeniowych i tzw. wyposażenia ruchomego);
V etap
projekty mebli i małej architektury (rysunki 2D stanowiące wytyczne dla wykonawcy z możliwością zamówienia modelu 3D komputerowego mebla).
(Szczegóły dotyczące zakresu etapów przedstawione są powyżej w ofercie).
Dodatkowe informacje
Na życzenie Inwestora mogą też zostać dodatkowo wykonane projekty branżowe, bądź uzgodnienia z rzeczoznawcami, które wyceniane są osobno.

Inwestor na początkowym etapie wywiadu informuje projektanta o swoich wymogach, jeśli np. projekt ma uwzględniać kontrolę sanepidu lub jeśli będzie podlegał innej kontroli, a także czy inwestora interesuje projekt do pozwolenia na budowę czy też nie.

Projekty aranżacji wnętrz do pozwolenia na budowę są wielobranżowe i wyceniane są osobno.

Na życzenie Inwestora jest możliwy nadzór autorski nad realizacją, który jest wyceniany osobno, a cena zależy od wariantu nadzoru.
przykładowe warianty nadzoru

jednorazowe wizyty na życzenie klienta (kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem);
 
możliwość zamawiania wybranych materiałów przez projektanta na prośbę inwestora;
 
wizyty na miejscu realizacji oraz rozmowy z generalnym wykonawcą;
 
wizyty na miejscu realizacji, stały kontakt telefoniczny z wykonawcą lub inwestorem, porady dotyczące realizacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów na miejscu realizacji (istnieje możliwość sporządzania zamiennych rysunków do projektu na prośbę inwestora, zamienne rysunki są dodatkowo wyceniane);
 
prowadzenie ciągłego nadzoru nad inwestycją, obejmuje wizyty na budowie, prowadzenie zamówień, kontrolę nad jakością prac oraz zgodnością z projektem.
Kontakt telefoniczny i mailowy w godzinach pracy